Меню Закрити

Проєкт «Електронна колекція літературно-мистецьких журналів Харкова першої третини ХХ ст.»

В українському сегменті інтернету замало пам’яток вітчизняної писемної і книжкової спадщини першої третини XX ст., що мимоволі формує хибні уявлення про другорядність української культури. Революційні події 1905 – 1907 рр, 1917 р. вплинули на подальший розвиток суспільства та дали поштовх до формування нових течій у мистецтві та літературі. Цей період характеризується появою численних періодичних видань.

Проте вихід у світ цих видань часто мав несистематичний і випадковий характер, їх комплекти нечисленні, інколи представлені лише одним номером. Враховуючи особливості історичного періоду, ці часописи відсутні у більшості бібліотек України. Саме замала кількість примірників, що збереглися, їх поганий фізичний стан, обумовлений якістю тогочасного друку та історичним умовами, є причинами того, що й досі відсутній повноцінний, багатоплановий науковий аналіз цих журналів. Оцифровування та представлення в мережі Інтернет дозволять увести їх в науковий обіг, доповнять джерельну базу наукових досліджень з історії літературно-мистецького життя України.

Про проєкт
Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду

Мета
проєкту

Збереження друкованих матеріалів, що мають історико-культурну цінність, та надання доступу до повних текстів оцифрованих видань за допомогою веб-ресурсу, доповнення джерельної бази наукових досліджень з історії літературно-мистецького життя України.

Основним завданням проекту є формування цифрової колекції періодичних видань першої третини ХХ ст., що частково та фрагментарно збереглися лише в декількох великих бібліотеках України, певна частина розпорошена по різних книгозбірнях, а деякі номери втрачені. Проєкт дозволить сучасному читачеві отримати цілісну уяву про життя тогочасної України, яке наче в дзеркалі відбивалося на сторінках періодичних видань.

Актуальність проєкту

Ресурс забезпечує вільний доступ до повних текстів електронних документів колекції в режимі 24/7

Робота в напрямку створення колекції ведеться з 2010 року.

За цей час вже оцифровані такі часописи: «Друг искусства» (1913), «Сириус» (1916), «Камена» (1918), «Театральный журнал» (1918), «Прометей» (1919), «Пути творчества» (1919–1922),«Театральные известия» (1920–1922), «Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино» (1922), «Художественная мысль» (1922), «Універсальний журнал» (1928–1929). У майбутньому планується продовжити поповнення електронної колекції.


Критерії відбору видань для оцифрування такі:

  • історико-культурна цінність видання;
  • нечисленність примірників;
  • підвищений читацький попит;
  • незадовільний фізичний стан;
  • припинення терміну дії авторського права на документ.

Введено в науковий обіг та організовано можливість доступу українських і зарубіжних вчених, широкого кола користувачів до повних текстів наступних періодичних видань: «Колосья» (1918), «Мистецька трибуна» (1930, 1931), «Парус» (1919), «Пламя» (1924–1926), «Творчество» (1919), «Театральные известия» (1920-1922), «Художественная жизнь» (1922, 1923).

Створення унікального онлайн-ресурсу забезпечує широкий доступ громадян до національного культурного надбання, сприяє розвитку освіти та національної культури, а також збереженню культурної спадщини.

Скористатися результатами проєкту зможуть широкі верстви населення, насамперед науковці, краєзнавці та всі, хто цікавиться історією української культури загалом та розвитком літературно-мистецького процесу першої третини ХХ ст. зокрема.

Завдяки реалізації проєкту поповнено колекції надзвичайно цінних, малочислених періодичних видань 1910-1930-х рр. Робота в цьому напрямку триває.

Проєкт надає доступ до таких видань: