Меню Закрити

Журнал «Творчество»

Журнал організації художників, поетів, артистів і мистецтвознавців «Художественный цех». Видавався в 1919 р. У журналі розглядалися питання літератури, музики, образотворчого мистецтва. Значна кількість статей присвячувалася проблемам теорії та історії пролетарського мистецтва та народної творчості. Друкувалися поезії Осипа Мандельштама, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, статті літературознавця Олександра Білецького та архітектора Мойсея Диканського. Аналізувалися роботи художників Костенка, Коваленка, Мане-Каца та інших. Друкувалися репродукції робіт італійських художників.

Наявність у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка: 1919, №№ 1–6.

 

  Відскановано: [5]

 

Література:

  • Українські періодичні видання у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Вип. 2. Журнали (1918–1923) : друк. кат. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Ф. Бондаренко, Н. В. Лубенська]. – Харків, 2001. – 163 с.
  • Полякова, Ю. Ю. Русские литературно-художественные журналы Харькова ХІХ–ХХ века / Ю. Ю. Полякова // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура і мистецтво / Харків. наук.-метод. центр охорони культурної спадщини [та ін.]. – Харків, 2005. – Число 5. – С. 29–47.
  • Полякова, Ю. Ю. Театральная периодика Харькова (1917–1933): типология, тематика, проблематика / Ю. Ю. Полякова // Вісник Одеського національного університету. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Том 16, вип.1/2 (5/6) 2011. – С. 110–126.

 

Scroll Up